Algemeen, Jeugdwet, Voorbereiden, Wmo|

Aan de slag met inkoop in het sociaal domein, de verschillende inkoopprocedures.

Veel gemeenten hebben voor het overgangsjaar 2015 gekozen voor inkoopmodellen die zijn gebaseerd op oude stelsels. Echter, vanwege de verwachte doorontwikkeling in het sociale domein, de transformatie en samenhang met reeds bestaande taken dienen gemeenten deze keuze te heroverwegen om beter in te spelen op de veranderingen in het sociale domein.

Ga naar de originele bron

Dit is een bijdrage van

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window