Contracteren, Jeugdwet, Jeugdwet, Voorbereiden, Wmo, Wmo|

Deze handreiking maakt inzichtelijk welke afwegingen een gemeente kan maken bij het in de markt zetten van taken in het sociaal domein. Kiest de gemeente voor een overheidsopdracht, dan maakt de handreiking inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn binnen de wettelijke kaders.

Maak als gemeente een weloverwogen keuze voor de wijze waarop u de taken voor het sociaal domein in de markt zet: subsidie, overheidsopdracht of open-house. De handreiking gaat in op alle aspecten van het inkopen in het sociaal domein: van voorfase tot gunning.

 

Dit is een bijdrage van

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window