Jeugdwet, Jeugdwet, Wmo, Wmo|

Voorlichting over de concurrentieregels wanneer u samenwerkt in het sociaal domein.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ontvangt regelmatig vragen en signalen over de ruimte binnen de mededingingswet in het sociaal domein. De ACM let erop dat aanbieders van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zich aan de regels voor eerlijke concurrentie houden. Binnen die regels is veel samenwerking mogelijk. Wij leggen u graag uit waar de grenzen liggen, om te voorkomen dat u de concurrentieregels overtreedt.

Dit is een bijdrage van Autoriteit Consument en Markt

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window