Jeugdwet, Voorbereiden, Wmo|

In de werkgroep Dialoog van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein hebben VWS, PIANOo, Sociaal Werk Nederland, Zorgthuisnl en een aantal aanbieders en gemeenten het afgelopen jaar gewerkt aan een matrix om de dialoog tussen gemeenten en aanbieders te verbeteren.

Om goede jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te kunnen bieden is een continue dialoog gericht op samenwerking en partnerschap noodzakelijk. Dialoog loopt als een rode draad door alle thema’s en activiteiten van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Ook de reacties en input van gemeenten en aanbieders die de werkgroep ontving, onderstreept dit belang.

De inzichten, eye-openers, dilemma’s, tips, ‘beren op de weg’ die de deelnemende gemeenten en aanbieders zelf aandroegen tijdens de werkgroep- en inspiratie-/toetsingsbijeenkomsten, zijn verwerkt in deze matrix.

Dit is een bijdrage van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window