Contracteren, Wmo|

Sociaal Werk Nederland heeft in nauwe samenwerking met haar leden het Kwaliteitslabel Sociaal Werk ontwikkeld. Met het Kwaliteitslabel laten sociaalwerkorganisaties zien dat zij sociaal werk van hoge kwaliteit leveren die aantoonbaar voldoet aan de waarden en normen van de branche. Het label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor burgers en facilite­rende, lerende organisaties met adequaat bestuur.

Elementen van het Kwaliteitslabel 

Het Kwaliteitslabel is gebaseerd op de gezamenlijke waarden van de branche. Deze zijn vertaald in de Branchecode Sociaal Werk. Daarnaast bevat het label een set toetsbare normen, ingedeeld in de rubrieken vakmanschap, dienstverlening en organisatie & bestuur. De afzonderlijke elementen van het Kwaliteitslabel vormen samen het verhaal van Sterk Sociaal Werk.

Een toolbox met instrumenten ondersteunt bij het naleven van de branchecode en bij toetsing.

Toetsing

Het Kwaliteitslabel kent twee opties voor toetsing: intercollegiale adviesmeting en externe audit. Daarnaast is een combinatietoets (intercollegiaal + extern) mogelijk. Toetsing is optioneel. Beide vormen van toetsing leiden tot opname in het Kwaliteitsregister; alleen externe toetsing leidt tot certificering.

Dit is een bijdrage van

 

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window