Contracteren, Uitvoeren en monitoren, Voorbereiden|

Op 24 januari 2019 heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Tweede Kamer geïnformeerd over onder meer de aanpak die gemeenten, aanbieders en het Rijk hebben vastgesteld om gemeenten en aanbieders te ondersteunen bij inkoop in het sociaal domein.

Het plan om hier een programma voor op te zetten maakte de minister bekend in een brief aan de Tweede Kamer op 4 juli 2018.

Meer weten over het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein? Neem contact op via: _DienstpostbusInkoopSociaalDomein@minvws.nl.

Aanbod op  maat nodig? Neem dan via bovenstaand e-mailadres contact op met het regioteam.

Europees traject inkoop en aanbesteden sociaal domein

Naast de aanpak om in Nederland de inkoop van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning beter te laten aansluiten bij de praktijk van het sociaal domein, wil minister De Jonge ook op Europees niveau zoeken naar meer ruimte. Dit doet hij aan de hand van knelpunten die voortkomen uit de Europese aanbestedingsrichtlijn en die niet of nauwelijks op nationaal niveau zijn op te lossen. In een brief heeft de minister op 17 maart 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over het doel en de stand van zaken van het Europese traject van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.

 

 

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window