Algemeen, Geen categorie, Voorbereiden|

De publicatie ‘Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein’ van het Centraal Planbureau is deels gebaseerd op eerder onderzoek van het Centraal Planbureau naar het gemeentelijk sociaal domein en informeert gemeenten over de theoretisch te verwachten effecten van verschillende beleidsopties op de zorgkwaliteit en gemeentelijke uitgaven binnen het sociaal domein.

Voordelen

De publicatie laat zien dat geen strenge selectie van aanbieders alleen werkt onder de volgende voorwaarden:

  • Er is ruimte voor meerdere aanbieders in de markt.
  • Cliënten kunnen kwaliteitsverschillen waarnemen en hiernaar handelen, eventueel met
    hulp van het eigen netwerk of via onafhankelijke cliëntondersteuning.
  • Gemeenten kunnen een goede inschatting maken van de kostprijs van aanbieders indien er sprake is van prijsregulering.

De theoretische voordelen treden niet op indien er sprake is van:

  • cliënten die de kwaliteit niet waar kunnen nemen;
  • ondeelbare sociale voorzieningen;
  • ruimte in de markt voor maar één of enkele aanbieders.

Ga naar de originele bron

Dit is een bijdrage van

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window