Contracteren, Uitvoeren en monitoren, Voorbereiden|

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein ondersteunt gemeenten en aanbieders bij inkoop in het sociaal domein. Hiervoor zijn veel producten ontwikkeld. Om een overzicht te geven voor de gebruikers hebben we de producten in een handige ´menukaart´ geordend naar de vier actielijnen van het programma. Hiermee is in een oogopslag te zien welke producten het programma in zet op de verschillende actielijnen.

Naast de vier inhoudelijke doelen van het programma, worden producten altijd ingezet met een doel. De producten van het programma zijn daarmee in vier categorieën onder te brengen:

1.    De inzet van kennis en expertise

2.    Het vergroten van vaardigheden

3.    Procesbegeleiding

4.    Ervaringen delen

Inzet van kennis en expertise

De producten in de categorie Inzet van kennis en expertise zetten we in bij inhoudelijke vragen Denk hierbij aan vragen als: hoe werkt de SAS-procedure? Of: wat is de maximumduur van een contract? Het gaat hierbij om feitelijkheden die door experts beantwoord kunnen worden.

Vergroten van vaardigheden

De categorie Vergroten van vaardigheden gaat over leren hoe je iets aanpakt. Het gaat hier bijvoorbeeld over hoe je het gesprek tussen gemeenten en aanbieders kunt voeren. Hierbij past een werkvorm die zich richt op het oefenen van deze vaardigheden. In dit kader zijn dan ook vooral actiegerichte opleidingen en workshops ontwikkeld.

Procesbegeleiding

Producten die gemeenten en aanbieders verder helpen wanneer zij vastlopen, zijn ondergebracht in de categorie Procesbegeleiding. Deze producten helpen hen over drempels heen in het proces waar zij mee bezig zijn. Vaak gaat het vooral om het creëren van een goede setting, luisteren en de juiste vragen stellen. Dat is vaak al voldoende voor de deelnemers om daarna weer zelf verder te kunnen.

Ervaringen delen

Zien hoe anderen een probleem aangepakt hebben is heel leerzaam. Ook samen delen welke strategieën je toe kunt passen, kan heel behulpzaam zijn. Daarom hebben we ook hiervoor producten ontwikkeld. Je vindt ze in de categorie Ervaringen delen.

Meerdere categorieën

Producten kunnen onder meerdere categorieën vallen omdat het meerdere vormen van leren en ontwikkelen bevordert. Een voorbeeld daarvan is de basisplusopleiding, waarbij je onder meer een inkoopstrategie kunt ontwikkelen. Dit vraagt niet alleen vaardigheden, maar ook kennis.

Regioteam

Heb je als gemeente of aanbieder ondersteuning nodig bij een inkoopvraagstuk en wil je weten welke producten van het programma hier bij kunnen helpen? Schakel dan het regioteam in. Een regioadviseur komt naar je toe voor een intake om te bekijken welke producten het meeste voor jouw gemeente of organisatie kunnen opleveren. De ervaring leert dat er soms meerdere bezoeken nodig zijn om de vraag echt helder te krijgen.

Ben je benieuwd naar alle producten van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein?

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window