Jeugdwet, Uitvoeren en monitoren, Wmo|

Niemand wil administratieve lasten, toch zijn ze er. Ondanks alle inspanningen zijn administratieve lasten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo nog steeds hoog. Om (nog) beter inzicht te verkrijgen in de huidige problematiek, is door brancheorganisaties van zorgaanbieders, VNG en VWS gezamenlijk een enquête ontwikkeld voor zorgaanbieders en gemeenten.

Achtergrond
Het Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft als 3e pijler ‘Minder administratieve lasten door inkoop door standaardisatie.’ Wij werken hierbij intensief samen met het Ketenbureau I-Sociaal Domein. In opdracht van dit bureau wordt deze enquête uitgevoerd door Q-Consult Zorg (een adviesbureau dat veel ervaring heeft met het doen van onderzoek in de sector). Het Ketenbureau is de uitvoeringsorganisatie van gemeenten en zorgaanbieders en heeft als missie het structureel verminderen van de vermijdbare administratieve lasten. De brancheorganisaties zorg (Actiz, VGN, Valente, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland), het ministerie van VWS en de VNG zijn gezamenlijk opdrachtgever van het ketenbureau i-Sociaal Domein.

Doel
Het doel van deze enquête is om nieuwe en/of aanvullende interventies te kunnen benoemen om administratieve lasten te kunnen terugdringen. De resultaten van deze enquête worden gecombineerd met een data-analyse van het landelijke berichtenverkeer om conclusies te kunnen trekken over het functioneren van het totale proces van contracteren tot declareren.

De enquête
Wij verzoeken u om deze enquête in te vullen. We hopen dat veel mensen binnen uw gemeente of zorgorganisatie, met verschillende functies, deze enquête invullen. U mag deze enquête doorsturen naar uw collega’s. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De enquête is in te vullen tot 20 februari.

Naar de Enquête voor gemeenten
Naar de Enquête voor zorgaanbieders

Resultaten
De terugkoppeling van de resultaten vindt medio april/mei plaats, onder andere via deze website en op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Vragen?
U kunt een beroep doen op onze regioadviseurs van het Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Neem contact op voor het maken van een afspraak via _dienstpostbusContracteringSociaalDomein@minvws.nl.

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window