Contracteren, Jeugdwet, Uitvoeren en monitoren, Voorbereiden, Wmo|

De begeleidingsgroep Modelbepalingen werkt aan modelbepalingen om onnodige verschillen tussen gemeenten bij inkoop in het sociaal domein te voorkomen. Door harmonisatie worden administratieve lasten bij gemeenten en aanbieders verlaagd. Het adviesbureau Significant voert dit onderzoek uit.

Verschillen in niet beleidsmatige inkoopbepalingen

Dit adviesbureau heeft een analyse opgesteld van verschillen in niet beleidsmatige inkoopbepalingen tussen gemeenten. Deze verschillen zijn geanalyseerd op mogelijke impact op administratieve lasten en verwachte inspanning om deze landelijk te kunnen harmoniseren (standaardisatie).

De analyse is besproken met gemeenten en aanbieders van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. In deze gesprekken is de analyse bevestigd, aangevuld en aangegeven in hoeverre zij in de praktijk last ondervinden van de verschillen. Als vervolgstap wordt nu een format voor inkoopdocumenten opgesteld, dat als landelijk model zou kunnen dienen. Daarin zijn onder meer mogelijke modelbepalingen benoemd. Deze worden de komende periode uitgewerkt. Een dergelijk model scheelt gemeenten werk (niet zelf het wiel uitvinden) en hetzelfde geldt voor aanbieders (niet meer hoeven zoeken naar verschillen tussen gemeenten). Het resultaat is naar verwachting voor de zomer beschikbaar.

Workshop modelbepalingen

Tijdens de Kennis- en Praktijkdagen ‘Contracteren in het Sociaal Domein’ 2020 op 7,8 en 9 april verzorgt het adviesbureau Significant een workshop over de analyse en (concept) modelbepalingen. Deze sessie vindt plaats op dinsdag 7 april om 14.20 uur in het Akoesticum in Ede. Inschrijven voor deze en andere workshops kan hier.

Geïnteresseerd in het werk van de werkgroepen? Hier vind je meer informatie over de werkgroepen.

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window