0 +
Publicaties
0 +
Publicaties

Wmo

0 +
Publicaties
0 +
Publicaties

Recente publicaties over de contracteringsfase

Wat betekent de Kamerbrief ‘Perspectief voor de Jeugd’ voor inkoop van jeugdhulp?

Contracteren, Jeugdwet, Jeugdwet, Wetten en regels

Op 20 maart 2020 hebben de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming de Kamerbrief... Lees meer → Wat betekent de Kamerbrief ‘Perspectief voor de Jeugd’ voor inkoop van jeugdhulp?

Nieuwe data Kennis- en Praktijkdagen 2020 ‘Contracteren Sociaal Domein’

Contracteren, Praktijkvoorbeelden, Uitvoeren en monitoren, Voorbereiden, Wetten en regels

De Kennis- en Praktijkdagen 2020 ‘Contracteren Sociaal Domein’ op 7, 8 en 9 april 2020 worden verzet vanwege het coronavirus. Tot en... Lees meer → Nieuwe data Kennis- en Praktijkdagen 2020 ‘Contracteren Sociaal Domein’

Oproep VNG aan gemeenten om aanbieders door te betalen

Algemeen, Contracteren, Uitvoeren en monitoren

De VNG roept in een brief hun leden tot het volgende op met betrekking tot afspraken en contracten tussen gemeenten een aanbieders:... Lees meer → Oproep VNG aan gemeenten om aanbieders door te betalen

Nieuwe data Kennis- en Praktijkdagen 2020 ‘Contracteren Sociaal Domein’

Contracteren

De derde editie van de Kennis- en Praktijkdagen 2020 ‘Contracteren Sociaal Domein’ worden uitgesteld. De nieuwe data zijn... Lees meer → Nieuwe data Kennis- en Praktijkdagen 2020 ‘Contracteren Sociaal Domein’

artikel monitor 2019

Bevindingen Monitor Gemeentelijke Zorginkoop

Contracteren, Uitvoeren en monitoren, Voorbereiden, Wetten en regels

Inkoop in het sociaal domein helpen verbeteren. Dat is de opdracht van het Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal domein, een... Lees meer → Bevindingen Monitor Gemeentelijke Zorginkoop

Werkgroepen

De begeleidingsgroep Modelbepalingen: standaardisatie voor inkoop

Contracteren, Jeugdwet, Uitvoeren en monitoren, Voorbereiden, Wmo

De begeleidingsgroep Modelbepalingen werkt aan modelbepalingen om onnodige verschillen tussen gemeenten bij inkoop in het sociaal domein te... Lees meer → De begeleidingsgroep Modelbepalingen: standaardisatie voor inkoop

Uit Verslag Schriftelijk Overleg (VSO): Europa Strategie en wetsvoorstel

Contracteren, Jeugdwet, Wetten en regels, Wmo

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft naar aanleiding van de Kamerbrief van 15 november jl. over de aanpak... Lees meer → Uit Verslag Schriftelijk Overleg (VSO): Europa Strategie en wetsvoorstel

Close Search Window