|

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 10-03-2020
09:00 t/m 17:00

Locatie
Theater Buitensoos

Categorieën Geen Categorieën


Tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’ op 10  maart 2020 staan instrumenten en inspirerende praktijkvoorbeelden centraal die zijn gericht op preventie en samenwerking. Wilt u uw eigen voorbeeld presenteren? Meld uw praktijkvoorbeeld dan aan voor het congres.

De VNG, ZonMw, Sociaal Werk Nederland, Divosa en Movisie stellen een programma samen met inspirerende sprekers en workshops waarin de praktijkvoorbeelden worden uitgelicht. Het congres vindt nog een keer plaats op 24 maart in Eindhoven.

Aanmelden

Meld uw praktijkvoorbeeld uiterlijk 3 november aan via dit formulier. Eind november maakt een selectiecommissie een keuze uit de ingezonden praktijkvoorbeelden en hoort u of uw praktijkvoorbeeld is geselecteerd. De organisatie van het congres kan u eventueel ondersteunen bij het vormgeven van de deelsessie. Ga uit van een workshop van een uur.

Selectiecriteria

Idealiter voldoen de praktijkvoorbeelden aan de volgende selectiecriteria:

  • Gericht op het voorveld: dat wil zeggen op preventie, op de nulde en eerste lijn van het sociaal domein die zich richten op een als urgent ervaren sociaal maatschappelijk vraagstuk in gemeenten.
  • Gericht op samenwerking: nauwe samenwerking tussen (verschillende onderdelen van de) gemeente, maatschappelijke en zorgorganisaties en inwoners.
  • Er is gebruik gemaakt van onderzoek: waarin waar mogelijk praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten/bewoners met wetenschappelijke kennis wordt gecombineerd. Er is een goede onderbouwing dat de praktijk effectief is.
  • Onderzocht op outcome: er is onderzocht of nagestreefde doelstellingen wel of niet zijn bereikt.
  • Potentie voor brede toepassing: wél in het besef dat soms per context een extra vertaalslag nodig is (maatwerk).
  • Inspirerend: we zoeken bovenal praktijken die binnen gemeenten voor nieuw elan hebben gezorgd.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de website van Movisie

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window