Gemeenten, zorgaanbieders, kenniscentra en belangenverenigingen die te maken hebben met inkopen en aanbesteden in het sociaal domein kunnen op de vindplaats terecht voor informatie over alle fases van het inkoop- en aanbesteedproces. De vindplaats vormt de inspirerende basis voor een platform waar gemeenten, aanbieders, en experts van elkaar kunnen leren rondom actuele vraagstukken op het gebied van de inkoop in het sociaal domein.

Het inkoopproces is onderdeel van een voortdurend gezamenlijk overgangs- en ontwikkelproces van gemeenten en (zorg- en Wmo-)aanbieders. Samen volgen zij een continue cyclus van beleidsdoelstellingen naar inkoop, vervolgens naar contractmanagement en weer verder naar nieuwe beleidsdoelstellingen. De vindplaats gaat hierbij helpen.

Een brede werkgroep met gemeenten en aanbieders heeft de vindplaats onder leiding van het ministerie van VWS ontwikkeld. De komende maanden wordt deze vindplaats verder gevuld met content en wordt een helpdesk ingericht voor gemeente en aanbieders.  

Vul onderstaand contactformulier om een bericht te versturen naar de makers achter de website.

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window